:::: تاریخ فرمایشاتمان: پنج‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1388 ::::
۵ آذر - قحطی اینترنت!

سلام 

من همچنان بی اینترنتم! 

سه شنبه سوم آذر ماه رفتم یکی از دندون های عقلم رو کشیدم. اتفاق دردناکی بود! البته شبش خیلی اذیت شدم. حالا هفته ی آینده هم قراره برم یکی یا دوتای دیگه ش رو جراحی کنم. خدایا! خیلی تابلویی!
بگذریم.. 

امروز هم رفتم بیمه برای تایید جراحی و بعدشم رفتم کلینیک نوبتم رو که مامان تلفنی گرفته بود تثبیت کردم. دیشب حدودای ساعت ۱۰.۵ - ۱۱ اینا هم خانومی و سهیل و جوجه هاشون اومدن و کلی ذوقیدیم. بچه ها بزرگ شدن و حسابی راه می رن. شنبه هم پدیده رو دیدم. باهم رفتیم جنگل و برای من دوتا کتاب انتخاب کرد و خریدم و خودشم یه عالمه کتاب خرید برای خودش و زهره. بعدشم رفتیم مجتمع پارک یه گشتی زدیم و بعد هم از هم جدا شدیم. چندتایی هم عکس گرفتیم.  

برگه های پاسخنامه ی بچه ها رو تصحیح کردم و بعد از رفتن از کافی نت میرم آموزشگاه تا تحویل بدم.   

شنبه شب هم عروسی نوید دعوتیم.

فعلن همینا دیگه... 

زت زیات!

log