:::: تاریخ فرمایشاتمان: پنج‌شنبه 22 مهر‌ماه سال 1389 ::::
التماس دعا داریم!

از شخص خودتون خدا جون! 

ظاهرا دعای شخص دیگه ای کارساز نیست! 

بی زحمت خودتون آستینو بالا بزنین یه دعایی بکنین! 

خیر ببینین از جوونیتون! 

ایشالا تو شادی ها تون جبران کنیم!
پس منتظرم ها!
قربون دست و بالت یه کاریش بکن خداجون!
دم شما گرم. ارادت داریم وحشتناک! 

log