:::: تاریخ فرمایشاتمان: جمعه 7 آبان‌ماه سال 1389 ::::
خیلی آقایی خدا جونم!

به فاصله ای بسیاار اندک! 

دو روز خوب و خاطره انگیز! 

خدایا مرسی! 

برای اون قضیه هم ممنون! امیدوارم فردا مریم جون هم راضی باشه! 

هلپ می پیلیز! بیش از پیش! 

جوانه ی امیدم حسابی پا گرفته 

دستش رو بگیر.. 

log