:::: تاریخ فرمایشاتمان: یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1389 ::::
جوجه ی نازم..

خدای بزرگ.. 

با همه ی دعاها و التماس ها و نذر و نیازهای من 

با همه ی تلاش ها و نگرانی ها و درمانهای من.. 

جوجه م رو ازم گرفتی و بردی پیش خودت... 

خواش می کنم مراقبش باش 

می دونی که خیلی برام عزیز بود و داغش خیلی سنگین بود برام... 

سپردمش به خودت.. 

اینم آخرین عکسی که دیشب ازش گرفتم... 

log