:::: تاریخ فرمایشاتمان: جمعه 21 آبان‌ماه سال 1389 ::::
خداجونم!

دیگه سپرده م دست خودت! اصرارم نمی کنم که اگه برات مشکله توی رودرواسی نمونی! 

بی زحمت این هفته کلا هوای ما رو داشته باش قربون دست و بالت! 

ببخشیدا! این چند تا رو حل کنی دیگه مزاحمت نمیشم تا یه مدتی واسه خودت بچرخ بین بقیه ی آدمها! 

خیلی مخلصیم! 

 

log