:::: تاریخ فرمایشاتمان: شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1389 ::::
لطف تو..

خدای مهربونم 

لطف و مهربونیت رو توی تک تک ثانیه های زندگیم احساس می کنم 

با اینکه می دونم خیلی ازت غافل میشم اما بدون که ته قلبم همیشه به یادتم 

حتا همون لحظه هایی که دختر خوبی نیستم برات!
برای خبر خوب دیشب (قبولی پدیده با رتبه ی ۳۴ ) یه دنیا شکر می کنمت 

همیشه کاری کن که همینطوری خوش خبر باشم 

هیچوقت دیشب رو فراموش نمیکنم ... هیچوقت 

می دونم همیشه دستهایی که رو به آسمون هستند رو می بینی 

و از قطره های بارون محرومشون نمیکنی نازنینم... 

log