:::: تاریخ فرمایشاتمان: پنج‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ::::
حلالم کن

روزهای شلوغ و پرکار اما خوب و آرومی رو می گذرونم. 

و اینها همش به خاطر بزرگی توست خدای مهربونم 

با همه ی وجودم می پرستمت و می خوام که خیلی چیزها رو ندیده بگیری از من!
و منو ببخشی مهربون... 

همه ی راههای سبز به تو ختم میشن 

همه ی زیبایی ها و طراوت ها به تو می رسن 

تویی که سبز و زیبای مطلقی.. 

log