:::: تاریخ فرمایشاتمان: یکشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1389 ::::
خدایااااا!!

مثل همیشه بزرگی 

مثل همیشه خیلی بزرگی 

مثل همیشه خیلی آقایی خیلی مخلصیم خدا جون 

همیشه به دادم رسیدی و هیچ وقت منو تنها نذاشتی 

همیشه بهترین راه رو گذاشتی جلوی پام 

و این آخرین بار هم... 

خدایا تا عمر دارم ازت ممنونم و بندگیتو می کنم پروردگارم... 

از خوندن قرآنت لذت می برم و از روزه هیچ گله ای ندارم 

امیدوارم تو هم زیاد از من دلگیر نباشی گلم... 

log