:::: تاریخ فرمایشاتمان: شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389 ::::
خدایا شکرت..

از اینکه امیدواریمو زیاد کردی ممنونم.. 

شکرت خدا.. 

کاش دفعه ی آخر باشه مهربونم.. 

به خاطر هردومون.. 

log