:::: تاریخ فرمایشاتمان: شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ::::
خودت بگو...

که چطوری شکر اینهمه خوبی رو به جا بیارم؟
اینهمه خوبی که از روی لطف و بنده نوازیت نصیبم کرده ای، ای مهربان ترین مهربانان... 

هر وقت به سوی تو آمدم بهترین ها را به من ارزانی داشتی 

هرگاه دستانم را به درگاهت دراز کردم، 

 پروانه ای از میانشان به سویت بال گشود...  

log