:::: تاریخ فرمایشاتمان: جمعه 27 فروردین‌ماه سال 1389 ::::
مثل همیشه!

فقط تو یاور و همراهم هستی خدای مهربونم 

مثل همیشه 

فقط و فقط به خود تو می تونم تکیه کنم 

مثل همیشه 

فقط تویی که حتی بدون کلمه ای حرف٬ همه ی درد دلهام رو از بری 

مثل همیشه 

توی همه ی عشق های زمینی٬ عشق تو رو جستجو می کنم... 

مثل همیشه 

می پرستمت خالق بی همتای من... 

برای لطفی که من به کردی 

و فرصت دوباره دادی ازت ممنونم... 

log