:::: تاریخ فرمایشاتمان: جمعه 20 فروردین‌ماه سال 1389 ::::
هوالمعشوق

خداوندا!
در تنهایی همانند توام و در صبر درست بر خلاف تو!
نمی شود که برعکسش را برایم بخواهی؟؟!:دی 

غمگین نیستم... 

شکستنی نیستم.. 

نخواهم نالید... 

نخواهم رنجید... 

اما 

نگذار که دور بودنت را احساس کنم! 

آخر تو در آسمانی و من پایبند زمینت!
لطفا یا تو من را به حضور بپذیر 

و مرا نزد خودت ببر 

یا بیا همان اطراف رگ و گردن و اینها!
انصافت را شکر! کجایید پس شما؟! 

خدای مهربونم!
من اینو می دونم 

که تو یک گلی... 

گل همیشه بهار... 

log