:::: تاریخ فرمایشاتمان: جمعه 21 اسفند‌ماه سال 1388 ::::
ایمان

خدای بزرگ 

ایمان آوردم به اینکه اگر دری رو ز حکمتت ببندی 

در دیگری رو ز رحمتت باز می کنی 

البته من به اون دری که بستی خیلی امید داشتم 

اما خیالی نیست 

این یکی هم از هیچی بهتره!
همین کاراته که آدمو گیج می کنه!
و باعث میشه که هرروز منتظر یه چیز جدیدی باشیم ازت 

خیلی دوستت دارم خدا 

تنهام نذار لطفا!
تو تنها کسی هستی که از همه چیز من باخبری...  

تو تنها کسی هستی که تمام زیبایی ها رو آفریدی زیبای من..

در پناه تو...  

 

log