:::: تاریخ فرمایشاتمان: پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 ::::
آرامش

فکر می کردم با یه همچین طوفانی بشکنم 

یا حداقل یه کمی خم بشم 

خوشحالم خدای مهربونم 

که انقدر بهم روحیه می دی  

که انقدر منو محکم کردی 

که اعتماد به نفس و اعتماد به خودم رو زیاد کردی 

که پای حرفم بایستم 

و نذارم در دید دیگران ضعیف به نظر بیام 

خدایا خیلی بزرگی 

از آرامشی که بهم دادی ازت ممنونم 

امیدوارم بتونم خوبی هات رو جبران کنم..

log