:::: تاریخ فرمایشاتمان: سه‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1388 ::::
برای آخرین بار می گم!

خدایا!
خواهشا!
هروقت می بینی دارم قاطی می کنم و قراره اینجوری به ....خوری بیفتم بزن پس کله م تا آدم شم!
چقدر زود عصبی بشم و بعدش پشیمون بشم و برم منت کشی!
تازه قبولم هم نکنن! 

خیلی زور داره جون تو! 

ببین 

بیا یه کاری بکنیم 

هروقت میبینی دارم کار اشتباهی می کنم یا رفتارم با عزیزام غلطه٬ همون وقت آرومم کن!
جون مادرت نگو نه!
ببین الان دو سه روزه چقدر غمگینم؟ دلت میاد؟!
خیلی چاکریم.. 

log