:::: تاریخ فرمایشاتمان: جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1388 ::::
۲ بهمن

گاهی فکر می کنم زندگیم خیلی هیجان انگیزه 

گاهی فکر می کنم زندگیم خیلی یکنواخت شده 

گاهی فکر می کنم باید یه عالمه تلاش کنم برای آینده 

گاهی فکر می کنم وقتی یه روزی یهو می میرم چرا بیخودی خودمو خسته کنم؟
خدایا؟!
لطفا!

log