:::: تاریخ فرمایشاتمان: سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1388 ::::
۲۲ دی- بیماری سجاد

خدایا...سلامتی کوچولومون رو سپردیم به تو... 

لطفا حواست بهش باشه 

سلامتیش رو از تو می خوایم.. 

شفای عاجل...

log